بهناب سازان با ارائه دفترچه های راهنما سرویس و خدمات دوره ای منظم برای ماشین آلات سیستم (PM)را تعریف نموده که با آموزش پرسنل شرکت خریدار بهترین نحوه سرویس و نگهداری و PM برای تعمیرات برای بالاترین زمان کارکرد ایجاد مینماید.