امروزه با پيشرفت صنايع و لزوم هماهنگي واحدها با يكديگر و جلوگيري از اتلاف وقت و نيرو و افزایش دقت بالا و جلوگيري از خطاهاي فردي ، ايجاد اتوماسيون در صنعت امري اجنتاب ناپذير است . در اين راستا شركت بهناب سازان سالهاست با اطلاعات دقيق و بروز از (ابزار دقيق) و طريقه بهره برداري  صحيح و بهينه از اين لوازم، روش هاي ساده و كم هزينه اي براي اتوماسيون واحدهاي صنايع غذائي را طراحی کرده كه با كمترين هزينه در خدمت توليد كنندگان قرار میدهد .

ويژگيهاي مهم براي سیستم اتوماسيون طراحی شده :

۱_ بهره وري بالا

۲_ انتخاب درست لوازم وقطعات

۳‑ انتخاب درست محل نصب

۴_ سادگي كنترل ونظارت

۵_ ايمني سيستم براي جلوگيري ازدستبرد

۶_ تفكيك دسترسي و قابليت تغييرات در اتوماسيون

۷_ راه اندازي و آموزش پرسنل

توليدات اين بخش

  • شيرآلات ، ابزار دقيق ، تجهيزات نصب وابزار دقيق