فیلترهای RO ساخت شرکت بهناب سازان

سيستم های RO ( فیلترهای آبگیری RO ) سالها در صنايع آب و غيره كاربري خوبي داشته اند كه در سالهاي اخير با توليد فيلترهاي مخصوص صنعت لبني و غذائي كاربري اين سيستم های RO در صنايع لبني و غذائي نیز افزایش یافته است.

در اين راستا توليد ماست هاي ويژه با سيستم های RO استفاده در صنايع پودر آب پنير و شير خشك و استفاده در صنايع پنيرخامه اي و UF و بصورت Why Less در صنايع لبني و غذائي ديگر ، دامنه وسيعي از ويژگي ها را در اختيار توليد كنندگان و كارشناسان صنايع قرار داده كه شركت بهناب سازان مفتخر است از پيشگامان اين صنعت و خدمات بوده و حتي در برخي موارد اين ابداعات و اختراعات را بنام خود آغاز و ثبت نموده است .

توليدات اين بخش

  • فیلترهای آبگیری RO و ماشين آلات مرتبط با توليدات