وارانتی محصولات

وارانتی روشی است که شرکت خریدار از بهناب سازان با عقد قراردادهای دریافت مداوم سرویس و خدمات به صورت دوره های منظم نظارت و ماشین آلات انجام میدهد.