گارانتی روشی است که در زمان خرید ،  بهناب سازان کلیه ماشین آلات خود را به مدت توافق شده به صورت رایگان سرویس می نماید.