پمپ های فشار قوی كاربرد زيادي در صنعت غذا و دارو دارند. شركت بهناب سازان توانائي ساخت اين پمپ ها را در اختيار دارد و براي صنايع روغن رب و كنسانتره اين پمپ ها را توليد می نماید .

توليدات اين بخش :

– پمپ هاي تك پيستون و دوپيستون و سه پيستون

– پمپ هاي پيستوني داراي ميل لنگ

– پمپ هاي گيربكسي بدون ميل لنگ

انواع پمپ شرکت بهناب سازان

پمپ ساخت شرکت بهناب سازان